تعمیر انواع یخچالهای صنعتی سردخانه بستنی ساز  شیرسردکن و فریزرهای روباز فروشگاهی ج

توضیحات آگهی

ساخت وتعمیر انواع یخچالهای فانتزی قصابی وتاپینگ دارر
ساخت وتعمیر سردخانه تونل انجماد و هواساز