تماس بگیرید
شماره آگهی: 442

توضیحات آگهی

آپارتمان در متل قو ۶۰۰ متر زیربنا
یک ۲۰۰ متری طبقه سوم
یک واحد ۱۶۰ طبقه دوم
همکف ۱۰۰ متر
معاوضه با ملک در تهران می شود
مدارک کامل