توضیحات آگهی

۱۱۷۰۰متر زمین خارج بافت ۱۵۰ متر با بافت فاصله داره
مناسب برای شهر سازی
دور تا دور دیوار کشی