4,710,000,000 تومان
شماره آگهی: 132
فروش ۳۱۴متر زمینشهرک در متل قو

توضیحات آگهی

داخل بافت سند تک برگ شهرکی لوکس تهرانی نشین