توضیحات آگهی

۹۰۰متر زمین ساحلی دارای ۳جواز ۱۵۰ متری بارعایت حریم دریا واقع در متل قو کلاراباد دارای سند تک برگ