توضیحات آگهی

ویلا استخر دار تریبلکس در متل قو دارای بیلیار فوتبال دستی و شاه نشین بسیار تمیز